Begroting 2020

Paragraaf Bedrijfsvoering

In deze paragraaf lichten we de ontwikkelingen toe op het gebied van personeel en organisatie. Naast Sluis Opgeschut komen daarbij indicatoren aan de orde zoals formatie, inhuur derden, opleidingsbudget en verzuim. Conform de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verantwoorden we in deze paragraaf ook de overhead.

ga terug