Begroting 2020

Paragraaf Bedrijfsvoering

Opleidingsbudget

In de begroting is een opleidingsbudget opgenomen van € 339.000. Dit budget is inzetbaar voor opleidingen in het kader van onder andere vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling.