Begroting 2020

Paragraaf Bedrijfsvoering

Huisvesting

Via de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en daaruit voortkomende actiepunten houden wij in beeld of de ARBO-omstandigheden op de werkplaatsen van onze buitendienst en in het gemeentehuis op orde zijn. Voorbeelden van ARBO-omstandigheden zijn een fysiek veilige werkomgeving, klimatologische omstandigheden en actuele (veiligheids)protocollen. Ook ontruimingsoefeningen, BHV en interne veiligheid horen hierbij. In 2020 zetten wij deze werkwijze voort. Verder bezien wij, in relatie tot het ICT beleidsplan (zie Automatisering) welke eisen het plaats- en tijdonafhankelijk werken stelt aan de werkplekken.
Wij treffen de voorbereidingen om in 2020 de verduurzaming van het gemeentehuis in Oostburg te realiseren. Deze verduurzaming bestaat onder andere uit het isoleren van spouwmuren, het vervangen van glas en het aanpassen van het plat dak. In de onderhouds-reserve gemeentelijke gebouwen is hiervoor € 330.000 afgeschermd.