Begroting 2020

Paragraaf Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente:

 • het vermogen om incidentele financiële risico's op te kunnen vangen
 • en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten.
 • bepalen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op onze balans geen voorzieningen zijn getroffen.
 • geeft aan hoe robuust de gemeentelijke begroting is.

In deze paragraaf treft u aan:

 • wettelijk kader
 • Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
 • Risicomanagement
 • Grootste risico’s
 • Weerstandscapaciteit
 • Weerstandsvermogen
 • Financiële kengetallen

De conclusie betreffende het weerstandvermogen van de gemeente is dat er voldoende vermogen is om de risico's af te dekken.

ga terug