Begroting 2020

Paragraaf Bedrijfsvoering

Wnra

Per 1 januari 2020 wordt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) ingevoerd. De (eenzijdige) aanstelling van ambtenaren verdwijnt dan. Zij krijgen een arbeidsovereen-komst, zoals werknemers in het bedrijfsleven. Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) komen in de plaats van rechtspositieregelingen. In overleg met de medezeggenschap (Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg) bereiden wij dit jaar deze overstap voor.