Begroting 2020

Programma 4: Bestuur en veiligheid

Beleidskader

  • Strategisch communicatieframe
  • Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 met jaarlijks een bijbehorend uitvoeringsprogramma
  • Zeeuws-Vlaamse visie op dienstverlening: dienstverlening samen doen 2012-2015
  • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (2014)
  • Buiten de lijnen, integrale persoonsgerichte aanpak voor mensen in een sociaal-maatschappelijk kwetsbare positie.