Begroting 2020

Programma 3: Sociaal Domein

Beleidskader

 • Kaderstelling sociaal domein (2014)
 • Visiedocument Krachtig Verbonden 2016-2020 (2015)
 • Bibliotheekvisie (2012)
 • Onderwijs: Onderwijsvisie 2012-2026 (2012)
 • Nota minimabeleid (2019)
 • Plan Jeugdparticipatie gemeente Sluis (2015)
 • Nota integraal jeugdbeleid 2015-2018
 • Nota subsidiebeleid 2015 (2015)
 • Toekomstige Zorg West Zeeuws Vlaanderen
 • Raadsbesluit integraal armoedebeleid (2017)
 • Beleidsplan schuldhulpverlening (2012-2016)