Begroting 2020

Paragraaf Grondbeleid

Grondexploitatie Bedrijventerreinen

Naam van het plan

Nog te verkopen voorraad grond in m²

Bruto boekwaarde per 31-12-2018 (afgerond)

Reeds getroffen voorzieningen

Netto boekwaarde per 31-12-2018 (afgerond)

Vlaschaard III, Eede

8.050

366.000

nvt

366.000

Stampershoek 5e fase, Oostburg

26.045

2.297.000

1.308.000

989.000

Technopark 2e fase, Schoondijke

5.910

693.000

516.000

177.000

Deltahoek (uitbreiding), Breskens

30.264

1.220.000

nvt

1.220.000

Totalen:

70.269

4.576.000

1.824.000

2.752.000