Begroting 2020

5: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Beleidskader

  • Financiële verordening Sluis 2017
  • Controleverordening 2012
  • Nota reservebeleid 2017-2020
  • Treasurystatuut 2018 (2018)